Питання захисту переселенців

В Міністерстві соціальної політики роз’яснили деякі питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, надано відповіді стосовно термінів дії довідок щодо продовження виплат та порядку їх відновлення. Також нижче ми публікуємо відповіді Пенсійного фонду на деякі питання пенсіонерів.

f29889Кабінетом Міністрів України 8 червня 2016 року прийнято постанови № 352 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509» та № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
З метою запровадження єдиних підходів щодо виконання вищезазначених рішень Уряду та відповідно до пункту 4 протокольного рішення від 16 червня 2016 р. за результатами селекторної наради під головуванням віце-прем’єр-міністра Павла Розенка щодо організації роботи з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, надаються відповіді з найбільш актуальних питань, які надходять з регіонів.

Терміни дії довідок

Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам з 13 січня 2016 року (включно), є дійсними та діють безстроково, незважаючи на відсутність відповідної відмітки ДМС, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав, передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі — Закон), а також довідок, в яких адресою місця проживання внутрішньо переміщеної особи вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає.
Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам до 13 січня 2016 року, і які були дійсними на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», також є чинними та діють безстроково, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав, передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі — Закон), а також довідок, в яких адресою місця проживання внутрішньо переміщеної особи вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає.
Довідки, в яких адресою місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, діють до 20 липня 2016 року.
З метою уникнення випадків припинення виплат внутрішньо переміщеним особам після 20 липня 2016 року, такі особи мають поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про своє фактичне місце проживання і до 20 липня 2016 року отримати нову довідку внутрішньо переміщеної особи.

Окрема довідка на дітей

Отримання окремої довідки на дітей у разі, якщо інформацію про дитину було внесено до довідки одного з батьків, видаються внутрішньо переміщеним особам лише за потреби у разі звернення одного з батьків або законного представника дитини. При цьому довідка того з батьків, до якої було включено інформацію про дитину, підлягає заміні з видачею нової довідки без включення до неї інформації про дітей.
Відомості про батьків до довідки дитини не вносяться.

Продовження виплат

Щодо продовження здійснення соціальних виплат (у т.ч. пенсій) за довідками, що були дійсними на дату набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України № 352 (11.06.2016 р.), виплати, які станом на 11 червня 2016 року проводилися за дійсними довідками, продовжуються. В термін до 14 грудня 2016 року структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить обстеження місця фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики. Наступне обстеження проводиться протягом шести місяців з дати складання попереднього акту.

Порядок відновлення виплат

Відновлення соціальних виплат за довідками (у т.ч. пенсій), що втратили чинність або були скасовані відповідно до статті 12 Закону до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України № 352 (11.06.2016 р.), здійснюється після видачі нової довідки відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365.
У випадках, коли скасування довідки з підстав, визначених у статті 12 Закону, відбулося до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365 (14.06.2016 р.), норма щодо повторного призначення соціальних виплат лише через шість місяців не застосовується.
Виплати таким особам відновлюються з дати звернення особи до органу, що здійснює відповідні соціальні виплати.
Відновлення соціальних виплат (в тому числі пенсій) за довідками, які були чинними станом на 13.01.2016 року, але у яких була відсутня відмітка ДМС, здійснюється відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365 за рішенням Комісії з дня припинення виплати.
Підготував Є. Насєдкін10

Виплата пенсії у разі праце-влаштування

Я — пенсіонер. В жовтні 2015 року працював, офіційно оформившись. Але про своє працевлаштування я не повідомив Пенсійний фонд. В лютому 2016 року мене попросили надати підтвердження, що я не працюю. Надав копію трудової книжки, після чого отримав відповідь з Пенсійного фонду, що з моєї пенсії проведено відрахування. Чи правомірно це?
Статтею 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено обов’язок пенсіонерів повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, зокрема, про працевлаштування, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.
Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 07.07.2014 р. № 13-1) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. за № 1566/11846, визначено, що у разі працевлаштування після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування, вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи-підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви.
Заява може бути подана особисто або через представника, на підставі виданої йому довіреності, засвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням.
При цьому особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, що засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).
У разі звільнення особа повідомляє відповідний орган Пенсійного фонду про дату звільнення також шляхом подання заяви.
Після отримання у встановленому порядку всіх необхідних відомостей про Ваше працевлаштування та звільнення, розмір Вашої пенсійної виплати буде визначено згідно із законодавством.

Достроковий вихід на пенсію і начислення виплат

Я народилась 19.12.1958 р. 20 грудня 2014 (в 56 років) призначили пенсію за віком при страховому стажі 37 років 7 місяців. При цьому розмір моєї пенсії було зменшено на 9 %. З 08.01.2015 р. я влаштувалась на роботу. 19.06.2016 р. досягла пенсійного віку. Чи буде перераховано мені відсотки зменшення розміру пенсії? Чи буде мені нараховано підвищення за більш пізній вихід на пенсію?
Відповідно до норм статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), вік виходу на пенсію жінок, які народилися у грудні 1958 року, — 57 років і 6 місяців.
Жінкам, які скористались правом дострокового виходу на пенсію відповідно до пункту 7-2 Прикінцевих положень Закону, розмір пенсії зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.
Законом передбачено, що у разі, якщо після призначення дострокової пенсії жінка працевлаштувалась, виплата пенсії припиняється. При досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, виплата пенсії поновлюється автоматично, виходячи з показників, що були на час припинення її виплати. З урахуванням даних із системи персоніфікованого обліку про сплату страхових внесків відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням повних місяців страхового стажу, набутих після призначення пенсії.
Підстав для підвищення пенсії в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію згідно із частиною 3 статті 29 Закону немає, оскільки Ви скористались правом дострокового виходу на пенсію відповідно до пункту 7-2 Прикінцевих положень Закону.

З пенсії на пенсію

Я народилась 16.08.1960 р. У 2006 році вийшла на пенсію за вислугу років як працівник освіти. З того часу працюю бухгалтером. Коли я зможу перейти на пенсію за віком, і яким чином буде враховано мій стаж, відпрацьований після 2006 року?
Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсійний вік жінки 18.06.1960 року народження — 59 років.
Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
Отже після досягнення 59 років Ви маєте право звернутися до управління Пенсійного фонду України, в якому Ви перебуваєте на обліку як одержувач пенсії за вислугу років, із заявою про переведення Вас на пенсію за віком. Страховий стаж та заробітна плата, набуті після 2006 року, будуть враховані за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Смотрите также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

http://popvestnik.info/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://popvestnik.info/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://popvestnik.info/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://popvestnik.info/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://popvestnik.info/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://popvestnik.info/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://popvestnik.info/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
больше...
 
%d такие блоггеры, как: